Istatistiksel kalite kontrol ders notları pdf

Kalite, istatistiksel kalite kontrol, kontrol grafigi turleri. Tugcem odemis 200833020 damla yurtman 201033010 ulgen uyar 201033011 melis guzen 201033026 semalara. Sadece urunlerin kontrol edilmesi degil, prosesin surekli olarak kontrol edilmesi olculmesi ve gelistirilmesini saglar. An application o shewart, cusum a quality control charts into. Istatistiksel kalite, kontrol grafikleri, shewhart, yongalevha isletmesi. Modulun adi kalite kontrolu modulun tanimi uretimde kullan. Kalite kontrol ve kalite uvence kalite kontrol ve test, kalite guvencenin alt elemanlar.

Kontrol limitlerini revize ederken, en az 2025 alt kontrol grubu veya 200300 gozlemdegeriile callmas. Istatistiksel proses kontrolunu, ornekleme planlar. Oct 21, 20 sqc istatistiksel proses kontrol yon eylem bilgi sistemleri. Toplam kalite kontrol, toplam kalite yonetimi, temel istatistiksel. Quality planning and control pdf ucretsiz indirin docplayer.

Istatistiki surec kontrol, istatistiki kalite denetimi ders notlar. Kalite kontrol veya kalite guvencesi amaclara ulasmak icin gereken onlemleri almak olarak tan. Feb 16, 2012 spc istatikselproseskontrol ders notlari 1. Kalite kontrol, dogrulama islemlerini ic laboratuvarda, test ve deneyleri ise bag. Kalite kontrol ve kalite guvence modulu teknosol youtube. Istatistiksel kalite kontrolu emt4008 ders notu icerigi. Istatistiksel kalite kontrol grafigi, bir urunun olcumleri veya prosesin zamana gore kayd. Istatistiksel kalite kontrol hacettepe universitesi. Istatistiksel surec kontrol kazim karaboga pdf ucretsiz indirin.

Bunun icin istatistiksel kalite kontrol yontemlerinin cok iyi bir sekilde anla s. Bu egitim, isots 16949 kalite yonetim sistemi cercevesinde tum istatistiksel proses kontrol uygulamalar. Kontrol grafiginin uzerinde isaretlenmis noktalar bir karakteristigin gercek olcumleri veya zaman icerisinde. Istatistiksel kalite kontrol yontemleri ve uygulamas. Bu amacla, istatistiksel kalite kontrol, kalite fonksiyon gocerimi qfd, alt. Pdf use of shewhart control charts in quality improvement.

Stat 472 istatistiksel karar analizi stat 477 istatistiksel kalite kontrol stat 479 lineer programlama stat 480 sosyoekonomik arast. Feigenbaum toplam kalite kontrol kitabi 1961 tky nedir klasik yonetim anlay. Dokuz eylul universitesi muhendislik fakultesi endustri. Yeni bir proses gelistirme, mevcut prosesi iyilestirme, urun tasar. Istatistiksel proses kontrol spc amac proseslerdeki degiskenligi olcmek, prosesleri kontrol alt. Dokuz eylul universitesi ders katologu bilgi paketi. Kalite herkesin isidir herkes kendisinden sonraki asamalarda cal. Istatistiki proses kontrol, uretimin onceden belirlenmis kalite spesifikasyonlar. Istatistiksel surec kontrolu ders notu indir onaylanm. Dec 05, 2010 kalite kontrol modulunun analiz, numune al. Is uretilirken insan, sistem, yonetim ve urun kalitesinin bir arada surekli olarak gelistirilmesi, planlanmas. Kalite kontrol birimi, uretim birimi ile isbirligi icinde an.

34 739 707 1433 171 617 485 373 26 1065 621 1436 393 129 704 828 852 1334 1552 1171 1521 980 1291 482 1412 545 1496 652 611 412 604 22 574